การขอแก้ไขข้อมูลหรือยกเลิกการแจ้งขนส่งของเสียอันตรายและของเสียไม่อันตรายทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้จัดทำหนังสือแจ้งสกอ.กรอ. << รายละเอียดตามแนบ>>

 
 
รหัสประจำตัวผู้ใช้
รหัสผ่าน
 
[ ลืมรหัสผ่าน ]
 
 
- สมัครใช้บริการสำหรับผู้ประกอบการโรงงาน
- ตรวจสอบรหัสของเสีย ,คำถามที่ถามบ่อย ผู้ก่อกำเนิด , ผู้รับกำจัด
- ดาวน์โหลดแบบฟอร์มรายงาน รว.1 - รว.3
- แบบฟอร์มและหลักฐานประกอบคำขอมีเลขประจำตัว 13 หลัก
- แบบฟอร์มคำขอตรวจสอบรหัสผ่านและแก้ไข e-mail
- แบบฟอร์มการลงทะเบียนระบบ GPS ติดตามรถขนส่งกากอุตสาหกรรม (w-support@diw.mail.go.th)
- หนังสือเตือนเรื่องการปฏิบัติตามเงื่อนไขในใบอนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายเพื่อการขนส่ง
หมายเหตุ
1.กรณีไม่สามารถตรวจสอบรหัสผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ ให้ส่งเอกสารดังรายละเอียด <<คลิกที่นี่>>
2.ในการใช้งาน ผู้ใช้จะต้องมีรหัสประจำตัว ซึ่งออกให้โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม เช่น รหัสที่ได้โดยการขอเลขประจำตัว 13 หลักของผู้ดำเนินการเกี่ยวกับของเสียอันตราย หรือ รหัสที่ได้โดยการขอดำเนินการแจ้งข้อเท็จจริงในการนำเข้า-ส่งออก วัตถุอันตราย
3.พบปัญหาเกี่ยวกับรหัสประจำตัวผู้ใช้หรือการสมัครใช้บริการ กรุณาเขียนปัญหา พร้อมแนบรายละเอียดส่งเมล์มาที่
w-support@diw.mail.go.th หรือ โทร 097-0362749
หรือ สอบถามได้ที่ line
เพิ่มเพื่อน   

หน้าจอจะแสดงผลได้ดีบน screen resolution 1024*768 pixels และ Internet Explorer v 6.0 ขึ้นไป